Styret ved Rehabiliteringssenteret AiR

2020-2021

Jan Otto Risebrobakken :: Leiar

Direktør for næringspolitikk i Storebrand ASA.
jan.otto.risebrobakken@storebrand.no

Gerd Kristiansen :: Nestleiar

Leiar Landsorganisasjonen i Noreg.

Stig Grydeland

Roar Johnsen

Professor emeritus NTNU.

Anita Hjorteseth :: Brukarrepresentant

Guro Lien :: Tilsettes representant

Elin Haatvedt :: Tilsettes representant

Anne-Kristin Hæhre Erikstein :: Tilsettes representant

Tone Edland

Varaordførar Vinje kommune.

Iren Mari Luther

Leiar av yrkesseksjon helse- og sosial, Fagforbundet

Erik Dahl-Hansen

Fagsjef, arbeidsmedisin, Norsk Industri

Karen Walseth Hara

Universitetslektor og rådgjevande overlege i Nav

Wenke Jaklin :: Brukarrepresentant

Ane Killingtveit :: Tilsettes representant

Toril Dale :: Tilsettes representant

Kristian Holtberget :: Tilsettes representant