Styret ved Rehabiliteringssenteret AiR

2018-2020

Jan Otto Risebrobakken :: Leiar

Direktør for næringspolitikk i Storebrand ASA.
jan.otto.risebrobakken@storebrand.no

Gerd Kristiansen :: Nestleiar

Leiar Landsorganisasjonen i Noreg.

Stig Grydeland

Roar Johnsen

Professor emeritus NTNU.

Anita Hjorteseth :: Brukarrepresentant

Toril Dale :: Tilsettes representant

Elin Haatvedt :: Tilsettes representant

Kristian Holtberget :: Tilsettes representant

Øystein Høgetveit

Varaordførar Vinje kommune.

Erik Dahl-Hansen

Fagsjef Norsk Industri.

Gunn Karin Gjul

Karen Walseth Hara

Professor samfunnsmedisin UiO.

Bent Broløkken :: Brukarrepresentant

Harald Vikne :: Tilsettes representant

Espen Arnesen :: Tilsettes representant

Ane Killingtveit :: Tilsettes representant

AiR er CARF-akkreditert

CARF (Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities) er ein amerikansk non-profit organisasjon som har utvikla eit internasjonalt system for godkjenning/akkreditering av verksemder innan helse og rehabilitering. Systemet er utvikla i tett samarbeid med brukarorganisasjonar. CARF-akkreditering blir rekna som det beste og mest solide kvalitetsstempel innan rehabilitering internasjonalt.

Rehabiliteringssenteret AiR blei akkreditert av CARF første gong i 2010. I januar 2013 og 2016 gjennomgjekk to revisorar frå CARF organisasjonen med det resultat at heile institusjonen fekk ny akkreditering som varer i 3 år. Dette er den høgaste akkrediteringen som blir gjeve av CARF og er såleis ei solid anerkjenning av det arbeidet institusjonen og dei tilsette gjere, både i høve til den praksisen som allereie er etablert og fokuset for å stadig bli betre.

Andre CARF-akkrediterte verksemder i Noreg:
Valnesfjord HelsesportssenterSunnaas sykehusSkogli Helse- og RehabiliteringssenterNord-Norges Kurbad og LHL Røros Rehabiliteringssenter.