Vi ser mennesket i eit heilskapsperspektiv – det fysiske, psykiske, sosiale og eksistensielle. Kropp og sjel er to sider av same sak. Eit opphald hjå oss skal gje deg overskot og evne til å endre kursen mot eigne mål på ulike livsområde. Med utgangspunkt i deg søkjer vi saman mål som er realistiske.