• Å leve med helseplager, vera konstant sliten og kjenne seg tom for energi, påverkar både jobb- og privatlivet.
  • Våre team, som er sett saman av psykolog/samtaleterapeut, lege, idrettspedagog, fysioterapeut og arbeidskonsulent, vil hjelpe deg tilbake til ein betre jobb- og privatsituasjon ved at du blir bevisst på kva som tappar deg for energi og kva som gjev deg energi. Synleggjering av handlingsmønster og ressursar er viktig i rehabiliteringa.
  • I løpet eit fire vekers-opphald deltek du i aktivitetar og undervisingar i ei gruppe med 17 deltakarar, der alle også får individuell oppfølging.