• Å leva med helseplager, vera konstant sliten og kjenne seg tom for energi, påverkar både jobb- og privatlivet. 
  • Me jobbar tverrfagleg og ser helse og arbeid i samanheng. 
  • Sentrale element i rehabiliteringa er å løfte fram deltakarens ressursar, få han / henne til å oppleve meistring, utvikle meistringsstrategiar og sette seg i førarsetet for eige liv. 
  • Programma våre inneheld fysisk aktivitet og trening, kognitiv trening, undervisning, rettleiing og samtalar. Med arbeid som mål. 
  • Me har fleire ulike tilbod som passar til ulike menneske i ulike situasjonar.