Telemark Legeforening arrangerer:
«Telemarkssvingjen» – eit klinisk emnekurs i fysikalskmedisin og rehabilitering for fastlegar og allmennpraktiserande legar i spesialist- og etterutdanning. (Kurset er godkjent som vidareutdanning, fysikalsk medisin, 20 timar)

Kvar: Rehabiliteringssenteret AiR, Rauland
Når: 26.-28. mars 2020
Meld deg på her innan 14. februar 2020

Læringsmål:

  • Oppdatere legen innan området fysikalsk medisin og rehabilitering.
  • Gje legen kunnskap om undersøking, utgreiing og behandling innan fagfeltet
  • Bevisstgjera legen på eiga rolle i behandlings – og rehabiliteringskjeda
  • Auka legen sin kunnskap om arbeidsretta rehabilitering.