Foto: Colourbox.com

Rehabiliteringssenteret AiR fylgjer Folkehelseinstituttets tilrådingar https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Leiinga ved senteret og medisinsk personell vurderer kontinuerleg kva tiltak som er føremålstenlege for å sikre drifta ved senteret og at den enkelte deltakar kan vera trygg.

Fylgjande tiltak er etablert:

  • Alle deltakarar ved våre rehabiliteringsprogram vert særskilt kontakta før opphaldet startar. Dette for å avklare den enkelte sin helsesituasjon, reisehistorikk og eventuell kontakt med personar med smitte.
  • Senteret er stengt for vitjande som pårørande, nærståande og vener til tilsette og deltakarar.
  • Det er innført restriksjonar for vitjing av andre eksterne som til dømes handverkarar og studentar. Før ein kan koma inn på senteret skal kartlegging og ei vurdering vera gjort.
  • Helsebading for eksterne personar er stengt.
  • Det er innført forsterka reinhald.
  • Det vert påpeika for tilsette og deltakarar kor viktig det er med individuelle hygienetiltak som til dømes grundig handvask.
  • Oppdatert informasjon vert fortløpande gjeven til tilsette og deltakarar.

Dersom du har spørsmål, kontakt Rehabiliteringssenteret AiR på tlf. 35 06 28 00.