Ekspertbistand

  • Råd og veiledning i krevjande sjukefråværssaker
  • Bidra til å førebygge og redusere sjukefråvær
  • NAV dekkjer kostnadane

Kva handlar dette om

Ekspertbistand er enkelt å få til, og er eit raskt tilbod til arbeidsgjevar og arbeidstakar der sjukefråvær er langvarig eller tilbakevendande. Dette kan vera nyttig der ein opplever at saka er fastlåst og ein ikkje kjem vidare utan ekstern hjelp. Vårt mandat er å koma inn som nøytral part. Gjennom kartlegging og veiledning hjelper me partane med å koma fram til gode løysingar for ein meir berekraftig arbeidssituasjon.

Korleis går det føre seg

Ekspertbistand involverer både arbeidsgjevar og arbeidstakar i heile prosessen. AiR startar ekspertbistand med å avklare bestillinga, deretter møte med både arbeidsgjevar og arbeidstakar på arbeidsplassen. Eit heilskapleg perspektiv er viktig for å få fram kva som skal til for å meistre og fungere best mogleg i arbeid. Oppdraget endar med eit felles møte der eksperten legg fram anbefalingar og råd for vegen vidare. Eksperten skriv rapport, som signerast av begge partar før oppdraget avsluttast. Anbefalingane i rapporten kan involvere både arbeidsgjevar og arbeidstakar på ulike måtar.

 

Kor lenge varer det

Tiltaket setjast i gang raskt etter bestilling er motteken. Varigheit er vanlegvis inntil 12 veker. Arbeidsgjevar og arbeidstakar må vera einige om at ekspertbistand skal koplast på før oppstart. Utgiftene blir dekt av NAV gjennom førehandsgodkjenning i kvar sak.

Kontakt / bestilling

Ved bestilling, send oss ein e-post til ekspertbistand@air.no med informasjon om

  • Namn på oppdragsgjevar
  • Kontaktperson
  • E-postadresse
  • Tlf. nr
  • Andre opplysningar (ikkje sensitiv informasjon)


Du får e-post som bekreftar at bestillinga er motteken. Me tek kontakt med deg innan 1-2 virkedagar.

Meir informasjon

Les meir om ordninga på nav.no https://www.nav.no/ekspertbistand

Har du spørsmål?

Kontakt helsesekretærane

Personvernerklæring

Hvem vi er

Vår nettstedsadresse er: https://rehabilitering.no 

Kommentarer 

Når besøkende legger inn kommentarer på siden, lagres informasjonen gitt inn i kommentarskjemaet i tillegg til IP-adressen til den besøkende og den besøkendes nettleserversjon. Dette gjøres for å bidra til å unngå useriøse kommentarer. En anonym tekststreng generert på grunnlag av e-postadressen din (også kalt en «hash») kan bli sendt til tjenesten Gravatar for å undersøke om du har en konto der. Personvernerklæringen til Gravatar ligger her: https://automattic.com/privacy/. Etter at kommentaren din er blitt godkjent, vil profilbildet ditt være synlig for hvem som helst i forbindelse med kommentaren din. 

Informasjonskapsler 

Hvis du legger inn en kommentar på dette nettstedet, kan du be oss om å huske navn, e-post og nettsted. Denne informasjonen lagres i en informasjonskapsel og er der for å gjøre ting lettere for deg. Du trenger da ikke å gi inn denne informasjonen på nytt neste gang du legger inn en kommentar. Disse informasjonskapslene utløper etter ett år. Om du besøker vår innloggingsside, vil vi opprette en midlertidig informasjonskapsel for å avgjøre om nettleseren din aksepterer informasjonskapsler. Denne informasjonskapselen inneholder ingen personopplysninger og forsvinner så snart du lukker nettleseren din. Når du logger deg inn, blir det opprettet informasjonskapsler som lagrer innloggingsinformasjonen din og valg du har tatt når det gjelder hvordan innhold skal vises. Informasjonskapsler med innloggingsinformasjon utløper etter to dager, mens de med visningsvalg varer i ett år. Hvis du krysser av for &lauot;Husk meg»t;, vil innloggingsinformasjonen din oppbevares i to uker. Hvis du logger deg ut av kontoen din, vil disse informasjonskapslene forsvinne.

Innebygd innhold fra andre nettsteder 

Artikler på denne siden kan inkludere innebygd innhold (f.eks. videoer, bilder, artikler osv.). Innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om den besøkende hadde besøkt nettstedet som det innebygde innholdet kommer fra. Disse nettstedene kan samle inn opplysninger om deg, bruke informasjonskapsler, bygge inn sporingssystemer fra tredjeparter og overvåke hva du gjør via dette innebygde innholdet. Dette omfatter også sporing av handlingene dine via det innebygde innholdet dersom du har en konto og er logget inn på nettstedet. 

Hvem vi deler dine opplysninger med 

Om du ber om at passordet tilbakestilles, vil din IP-adresse tas med i e-posten om tilbakestilling av passord. 

Hvor lenge vi oppbevarer opplysninger om deg 

Hvis du legger igjen en kommentar, blir kommentaren og informasjon om kommentaren lagret på ubestemt tid. Dette er for at vi kan gjenkjenne oppfølgingskommentarer og godkjenne dem automatisk i stedet for å legge dem i en kø der de må godkjennes manuelt av en redaktør. For brukere som registrerer seg på dette nettstedet (dersom denne muligheten eksisterer), lagres det også personopplysninger som de oppgir i brukerprofilen sin. Alle brukere kan se, redigere og slette sine egne personopplysninger når som helst (bortsett fra brukernavn). Nettstedets administratorer kan også se og redigere denne informasjonen. 

Rettighetene dine når det gjelder opplysninger om deg 

Hvis du har en konto på dette nettstedet eller har lagt igjen kommentarer, kan du be om å få en eksportfil som inneholder personopplysningene vi har om deg. Dette omfatter all data du har gitt oss. Du kan også be om at vi sletter alle personopplysninger vi har om deg. Dette omfatter ikke opplysninger vi er pålagt å lagre av administrative, juridiske eller sikkerhetsmessige årsaker.