Fornøgde: AiR-direktør Tarjei Urup Helle (f.v.) saman med spesialrådgjevarane Solveig Svardal og Svein Kostveit utanfor Stortinget. Foto: AiR

Endeleg: Politiske signal vert konkretisert

I dag kom det tydeleg beskjed frå våre folkevalde om at tilbodet AiR leverer, er viktig for landet vårt.

I forrige nyheitsbrev spurte eg retorisk kva som skjer med arbeidsretta rehabilitering.

No har eg fått svar.

Eit fleirtal i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget er krystallklare på at dei ønskjer å satse på arbeidsretta rehabilitering (ARR) i spesialisthelsetenesta.

Det kjem fram av innstillinga til Nasjonal helse- og samhandlingsplan, kor det mellom anna står:

«… medlemmene frå Arbeidarpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Raudt og Pasientfokus, meiner eit sentralt mål må vera å byggja ein samla kompetanse i offentleg / ideell regi for å gi fleire nordmenn funksjonsfriske liv. Fleirtalet meiner at arbeidsretta rehabilitering skal vera ein eigen kategori og inngå i tilbodet med tilstrekkeleg plassar med overnatting.»

Eg er svært glad for at desse partia no knyter dei politiske ambisjonane sine til konkrete tiltak

Les heile innstillinga her. 

Eg merkar meg at det er konsensus i heile Stortinget om viktigheita av vårt tilbod.

Alle partiene i Helse- og omsorgskomiteen har understreka det, gjennom forslag eller merknader.

Arbeidsretta rehabilitering er ein av få helseintervensjonar som gjennomgåande har arbeid som mål. Det er difor særs gledeleg at landets helsepolitikarar med dette anerkjenner denne typen tilbod som eit viktig verktøy i ein velfungerande velferdsstat.

Det vitnar om godt politisk overblikk.

«Vilje og vekst» heiter skulpturen utanfor AiR. Den er laga av kunstnar Christian Svendsen. Foto: AiR
Pasientane og fagmiljøa i fokus

Det viktigaste er likevel at dette sikrar tusenvis av pasientar denne viktige rehabiliteringa.

Mange av dei er på eit krevjande tidspunkt i livet, med samansatte helseutfordringar, men framleis med motivasjon til å kome attande til arbeidslivet.

Dagens politiske handling kan også sikre at fagmiljøa knytt til private og ideelle aktørar har moglegheit til å bestå. Desse fagmiljøa ein viktig del av fundamentet til ei vidare satsing på fagfeltet arbeid og helse og kommunal arbeidsretta rehabilitering.

Fagmiljøa er klare til å vidareutvikle seg for å møte behova i samfunnet.

 

Tarjei Urup Helle
Direktør, Rehabiliteringssenteret AiR

AiR-direktør Tarjei Urup Helle utanfor Stortinget. Foto: AiR

Meir innhald frå AiR:

Personvernerklæring

Hvem vi er

Vår nettstedsadresse er: https://rehabilitering.no 

Kommentarer 

Når besøkende legger inn kommentarer på siden, lagres informasjonen gitt inn i kommentarskjemaet i tillegg til IP-adressen til den besøkende og den besøkendes nettleserversjon. Dette gjøres for å bidra til å unngå useriøse kommentarer. En anonym tekststreng generert på grunnlag av e-postadressen din (også kalt en «hash») kan bli sendt til tjenesten Gravatar for å undersøke om du har en konto der. Personvernerklæringen til Gravatar ligger her: https://automattic.com/privacy/. Etter at kommentaren din er blitt godkjent, vil profilbildet ditt være synlig for hvem som helst i forbindelse med kommentaren din. 

Informasjonskapsler 

Hvis du legger inn en kommentar på dette nettstedet, kan du be oss om å huske navn, e-post og nettsted. Denne informasjonen lagres i en informasjonskapsel og er der for å gjøre ting lettere for deg. Du trenger da ikke å gi inn denne informasjonen på nytt neste gang du legger inn en kommentar. Disse informasjonskapslene utløper etter ett år. Om du besøker vår innloggingsside, vil vi opprette en midlertidig informasjonskapsel for å avgjøre om nettleseren din aksepterer informasjonskapsler. Denne informasjonskapselen inneholder ingen personopplysninger og forsvinner så snart du lukker nettleseren din. Når du logger deg inn, blir det opprettet informasjonskapsler som lagrer innloggingsinformasjonen din og valg du har tatt når det gjelder hvordan innhold skal vises. Informasjonskapsler med innloggingsinformasjon utløper etter to dager, mens de med visningsvalg varer i ett år. Hvis du krysser av for &lauot;Husk meg»t;, vil innloggingsinformasjonen din oppbevares i to uker. Hvis du logger deg ut av kontoen din, vil disse informasjonskapslene forsvinne.

Innebygd innhold fra andre nettsteder 

Artikler på denne siden kan inkludere innebygd innhold (f.eks. videoer, bilder, artikler osv.). Innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om den besøkende hadde besøkt nettstedet som det innebygde innholdet kommer fra. Disse nettstedene kan samle inn opplysninger om deg, bruke informasjonskapsler, bygge inn sporingssystemer fra tredjeparter og overvåke hva du gjør via dette innebygde innholdet. Dette omfatter også sporing av handlingene dine via det innebygde innholdet dersom du har en konto og er logget inn på nettstedet. 

Hvem vi deler dine opplysninger med 

Om du ber om at passordet tilbakestilles, vil din IP-adresse tas med i e-posten om tilbakestilling av passord. 

Hvor lenge vi oppbevarer opplysninger om deg 

Hvis du legger igjen en kommentar, blir kommentaren og informasjon om kommentaren lagret på ubestemt tid. Dette er for at vi kan gjenkjenne oppfølgingskommentarer og godkjenne dem automatisk i stedet for å legge dem i en kø der de må godkjennes manuelt av en redaktør. For brukere som registrerer seg på dette nettstedet (dersom denne muligheten eksisterer), lagres det også personopplysninger som de oppgir i brukerprofilen sin. Alle brukere kan se, redigere og slette sine egne personopplysninger når som helst (bortsett fra brukernavn). Nettstedets administratorer kan også se og redigere denne informasjonen. 

Rettighetene dine når det gjelder opplysninger om deg 

Hvis du har en konto på dette nettstedet eller har lagt igjen kommentarer, kan du be om å få en eksportfil som inneholder personopplysningene vi har om deg. Dette omfatter all data du har gitt oss. Du kan også be om at vi sletter alle personopplysninger vi har om deg. Dette omfatter ikke opplysninger vi er pålagt å lagre av administrative, juridiske eller sikkerhetsmessige årsaker.