Alle personar med rett til rehabilitering kan velge fritt mellom offentlege og private rehabiliteringsinstitusjonar i Noreg.
I praksis betyr dette at du kan velge opphald ved Rehabiliteringssenteret AiR-klinikk uansett kvar du bur i landet.

Me kan hjelpe deg som står utanfor, eller står i fare for å falle ut av arbeidslivet på grunn av ulike helseproblem, å koma tilbake i jobb. Me bidreg i din prosess til å finne strategiar og verkemiddel slik at du klarer å meistre livet, styrke arbeidsevna og koma ut i aktivitet.

Les meir om vårt arbeidsretta rehabiliteringstilbud her. Det er fastlege eller anna helsepersonell som kan henvise deg til oss.

AiR-klinikk har kort ventetid, ingen eigenandel og fri reise.

AiR-klinikk: Tlf. 35 06 28 00 eller e-post til post@air.no.