Ny rapport viser lovande resultat av arbeidsretta rehabilitering for unge vaksne

Ei grundig evaluering av AiR UNG, eit døgnbasert tilbod innanfor arbeidsretta rehabilitering, gir viktige innspel for å få bukt med ungt utanforskap.

Dei fleste unge som står utanfor arbeidslivet, gjer det av helserelaterte årsaker.

Å finne gode verktøy for korleis ein best mogleg kan hjelpe desse unge tilbake til studiar eller arbeidsliv, er ei stor utfordring i Noreg i dag.

Ungt utanforskap kostar nemleg både samfunnet og enkeltindivid mykje.

Det er derfor vesentleg å utvikle skreddarsydde tilbod. AiR UNG er nettopp det.

Det varar i fire veker, er gruppebasert og siktar seg mot unge vaksne i alderen 18 til 30 år. 

Men korleis fungerer det, og kva er effekten?

Natur og friluftsliv er ein sentral del av AiR UNG. Foto: AiR

Ein rapport frå mars 2024, utarbeidd av SINTEF, har evaluert og undersøkt tilbodet.

Forskarane har identifisert nøkkelfaktorar som bidreg til å motivere og styrkje meistringsevne og arbeidsdeltaking hos dei unge.

Gjennom omfattande observasjonar, intervju med deltakarar og tilsette, samt oppfølgingsintervju i etterkant, har dei gjort fleire interessante funn.

Her er eit utval nøkkelfaktorar:

 • Tett individuell oppfølging
 • Tilrettelagt undervisning
 • Gruppebasert oppfølging
 • Fokus på rutinar og døgnrytme
 • Ressursfokus frå eit tverfagleg team
Fysisk aktivitet er også eit sentralt element i rehabiliteringa. Foto: AiR
Fellesskap og individuell tilrettelegging

Eit sentralt funn er at kombinasjonen av gruppebasert tilnærming og individuell oppfølging og tilrettelegging var svært verdifullt for deltakarane.

Eit godt fellesskap gav gjensidig støtte og motivasjon, medan individuell tilpassing sikra at behovet til den enkelte vart vareteke.

«Å møte andre i same situasjon som deg sjølv var utruleg viktig. Vi pusha kvarandre og det gav ein ekstra driv.»

Deltakar, AiR UNG

Å skape meistring

Rapporten viser også at fritidsaktivitetar og fysisk aktivitet som klatring, riding og turar i naturen bidrog til auka meistring, sjølvtillit og motivasjon hos dei unge.

Kombinasjonen av utfordringar og meistringsopplevingar i trygge rammer ser ut til å ha vore svært gunstig.

«Eg må gå meir i meg sjølv, trekkje meg tilbake og spørje meg sjølv om – kva er det kroppen min og eg treng?»

Deltakar, AiR UNG

Svært god utvikling hos deltakarane

AiR UNG, retta spesifikt mot unge vaksne, vart starta opp i 2021, fordi AiR ville bidra til å hjelpe unge menneske som står utanfor utdanningsløp eller arbeidslivet.

Dei er ei mangfaldig gruppe med varierte behov og utfordringar.

SINTEF-rapporten viser at deltakarane hadde ei svært god utvikling i perioden dei var hos AiR.

Dei mest framståande utviklingstrekka blant dei unge vaksne som vart observerte kan samanfattast slik:

 1. Alle deltakarane viste ei utvikling mot auka deltaking og engasjement i løpet av opphaldet. Dette inkluderte aktiv deltaking i undervisning, gruppesamtalar og sosiale aktivitetar.

 2. Fleire av deltakarane delte personlege utfordringar som sosial angst, prestasjonsangst eller helseangst, og desse vart gradvis adresserte og omarbeidde i løpet av opphaldet.

 3. Deltakarane viste ei utvikling mot auka sjølvkjensle og sjølvuttrykk, noko som inkluderte å ta meir plass, våge å vere meir opne og ærlege, og dessutan dele meir av dei personlege tankane og kjenslene sine med gruppa.

 4. Fleire av deltakarane nemnde betydninga av støtte og oppmuntring frå andre deltakarar, som bidrog til meistringskjensle og auka deltaking i aktivitetar.

 5. Mot slutten av opphaldet viste fleire av deltakarane refleksjon og innsikt i eigen utviklingsprosess, der fleire uttrykte eigne endringar og erfaringar i løpet av opphaldet.

 6. Fleire uttrykte at dei kjende seg betre rusta til kvardagen og var motiverte for å føre vidare nye rutinar og meistringsstrategiar.

«Eg er litt flinkare til å ta vare på meg sjølv og litt snillare med meg sjølv og har ein endå betre balanse.»

Deltakar, AiR UNG

SINTEF-rapporten er skriven på oppdrag frå Nasjonal kompetanseteneste for arbeidsretta rehabilitering og finansiert av IA-programmet for Bygg og anlegg og Regionalt forskningsfond i Vestfold og Telemark.

Denne artikkelen er skriven i samarbeid med KI-verktøyet Perplexity.

Meir innhald frå AiR:

Personvernerklæring

Hvem vi er

Vår nettstedsadresse er: https://rehabilitering.no 

Kommentarer 

Når besøkende legger inn kommentarer på siden, lagres informasjonen gitt inn i kommentarskjemaet i tillegg til IP-adressen til den besøkende og den besøkendes nettleserversjon. Dette gjøres for å bidra til å unngå useriøse kommentarer. En anonym tekststreng generert på grunnlag av e-postadressen din (også kalt en «hash») kan bli sendt til tjenesten Gravatar for å undersøke om du har en konto der. Personvernerklæringen til Gravatar ligger her: https://automattic.com/privacy/. Etter at kommentaren din er blitt godkjent, vil profilbildet ditt være synlig for hvem som helst i forbindelse med kommentaren din. 

Informasjonskapsler 

Hvis du legger inn en kommentar på dette nettstedet, kan du be oss om å huske navn, e-post og nettsted. Denne informasjonen lagres i en informasjonskapsel og er der for å gjøre ting lettere for deg. Du trenger da ikke å gi inn denne informasjonen på nytt neste gang du legger inn en kommentar. Disse informasjonskapslene utløper etter ett år. Om du besøker vår innloggingsside, vil vi opprette en midlertidig informasjonskapsel for å avgjøre om nettleseren din aksepterer informasjonskapsler. Denne informasjonskapselen inneholder ingen personopplysninger og forsvinner så snart du lukker nettleseren din. Når du logger deg inn, blir det opprettet informasjonskapsler som lagrer innloggingsinformasjonen din og valg du har tatt når det gjelder hvordan innhold skal vises. Informasjonskapsler med innloggingsinformasjon utløper etter to dager, mens de med visningsvalg varer i ett år. Hvis du krysser av for &lauot;Husk meg»t;, vil innloggingsinformasjonen din oppbevares i to uker. Hvis du logger deg ut av kontoen din, vil disse informasjonskapslene forsvinne.

Innebygd innhold fra andre nettsteder 

Artikler på denne siden kan inkludere innebygd innhold (f.eks. videoer, bilder, artikler osv.). Innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om den besøkende hadde besøkt nettstedet som det innebygde innholdet kommer fra. Disse nettstedene kan samle inn opplysninger om deg, bruke informasjonskapsler, bygge inn sporingssystemer fra tredjeparter og overvåke hva du gjør via dette innebygde innholdet. Dette omfatter også sporing av handlingene dine via det innebygde innholdet dersom du har en konto og er logget inn på nettstedet. 

Hvem vi deler dine opplysninger med 

Om du ber om at passordet tilbakestilles, vil din IP-adresse tas med i e-posten om tilbakestilling av passord. 

Hvor lenge vi oppbevarer opplysninger om deg 

Hvis du legger igjen en kommentar, blir kommentaren og informasjon om kommentaren lagret på ubestemt tid. Dette er for at vi kan gjenkjenne oppfølgingskommentarer og godkjenne dem automatisk i stedet for å legge dem i en kø der de må godkjennes manuelt av en redaktør. For brukere som registrerer seg på dette nettstedet (dersom denne muligheten eksisterer), lagres det også personopplysninger som de oppgir i brukerprofilen sin. Alle brukere kan se, redigere og slette sine egne personopplysninger når som helst (bortsett fra brukernavn). Nettstedets administratorer kan også se og redigere denne informasjonen. 

Rettighetene dine når det gjelder opplysninger om deg 

Hvis du har en konto på dette nettstedet eller har lagt igjen kommentarer, kan du be om å få en eksportfil som inneholder personopplysningene vi har om deg. Dette omfatter all data du har gitt oss. Du kan også be om at vi sletter alle personopplysninger vi har om deg. Dette omfatter ikke opplysninger vi er pålagt å lagre av administrative, juridiske eller sikkerhetsmessige årsaker.