Rapport frå styret

Rehabiliteringssenteret AiR er landets leiande senter for arbeidsretta rehabilitering (ARR). Me driv to klinikkar, ein i Rauland og ein poliklinikk i Oslo (etablera hausten 2022, og tok i mot dei fyste deltakarane til ARR dagtilbod januar 2023). Klinikken i Rauland har tilbod innan ARR (4 veker samanhengande opphald, delt opphald og UngRehab) og rehabilitering av CFS/ME.  Desse tilboda er oppdrag frå Helse Sør-Øst, og senteret er dermed ein del av spesialisthelsetenesta. 

I tillegg er Nasjonal kompetanseteneste for arbeidsretta rehabilitering samlokalisert med klinikken i Rauland. Dette er ei praksisnær kompetanseteneste som driv forsking, fagutvikling, nettverk og formidling til alle innan fagfeltet arbeid og helse. 

Redusert fråfall frå arbeidslivet, og auka retur til aktivt arbeid frå sjukdom er ei politisk prioritert samfunnsoppgåve. Det er særleg urovekkjande at unge i alt for stor grad aldri kjem inn i arbeidslivet. Ungt utanforskap er eit stort og veksande samfunnsproblem. Styret meiner verksemda representerer eit fagfelt og ein ressurs som er og vil vera eit vesentleg verkemiddel mot utanforskap i vidare forstand. Problemfeltet krev prioritert og styrkt kunnskapsutvikling og kompetanseheving. Med bakgrunn i dette har verksemda i 2022 auka satsinga på arbeid mot ungt utanforskap, for å gje unge betre føresetnader for å lukkast i utdanning og arbeidsliv. 

Styret er ikkje i tvil om at samfunnet ynskjer og treng verksemda sitt ideelle arbeid for arbeidsdeltaking og mot utanforskap. Studie frå NTNU viser samfunnsøkonomisk lønsemd ved bruk av døgnbasert ARR, med dokumentert betydeleg lågare sjukefråvere i etterkant av døgnbasert tilbod samanlikna med andre. Føresetnaden for vidare drift er til stades. Selskapet er eksponert for risiko på ulike område. På kort sikt er låg innsøknad ein kritisk faktor, men er for tida god. På lengre sikt vurderer styret prioriteringa av korte tilbod/dagtilbod og diagnosebasert rehabilitering generelt som utfordrande.

Personvernerklæring

Hvem vi er

Vår nettstedsadresse er: https://rehabilitering.no 

Kommentarer 

Når besøkende legger inn kommentarer på siden, lagres informasjonen gitt inn i kommentarskjemaet i tillegg til IP-adressen til den besøkende og den besøkendes nettleserversjon. Dette gjøres for å bidra til å unngå useriøse kommentarer. En anonym tekststreng generert på grunnlag av e-postadressen din (også kalt en «hash») kan bli sendt til tjenesten Gravatar for å undersøke om du har en konto der. Personvernerklæringen til Gravatar ligger her: https://automattic.com/privacy/. Etter at kommentaren din er blitt godkjent, vil profilbildet ditt være synlig for hvem som helst i forbindelse med kommentaren din. 

Informasjonskapsler 

Hvis du legger inn en kommentar på dette nettstedet, kan du be oss om å huske navn, e-post og nettsted. Denne informasjonen lagres i en informasjonskapsel og er der for å gjøre ting lettere for deg. Du trenger da ikke å gi inn denne informasjonen på nytt neste gang du legger inn en kommentar. Disse informasjonskapslene utløper etter ett år. Om du besøker vår innloggingsside, vil vi opprette en midlertidig informasjonskapsel for å avgjøre om nettleseren din aksepterer informasjonskapsler. Denne informasjonskapselen inneholder ingen personopplysninger og forsvinner så snart du lukker nettleseren din. Når du logger deg inn, blir det opprettet informasjonskapsler som lagrer innloggingsinformasjonen din og valg du har tatt når det gjelder hvordan innhold skal vises. Informasjonskapsler med innloggingsinformasjon utløper etter to dager, mens de med visningsvalg varer i ett år. Hvis du krysser av for &lauot;Husk meg»t;, vil innloggingsinformasjonen din oppbevares i to uker. Hvis du logger deg ut av kontoen din, vil disse informasjonskapslene forsvinne.

Innebygd innhold fra andre nettsteder 

Artikler på denne siden kan inkludere innebygd innhold (f.eks. videoer, bilder, artikler osv.). Innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om den besøkende hadde besøkt nettstedet som det innebygde innholdet kommer fra. Disse nettstedene kan samle inn opplysninger om deg, bruke informasjonskapsler, bygge inn sporingssystemer fra tredjeparter og overvåke hva du gjør via dette innebygde innholdet. Dette omfatter også sporing av handlingene dine via det innebygde innholdet dersom du har en konto og er logget inn på nettstedet. 

Hvem vi deler dine opplysninger med 

Om du ber om at passordet tilbakestilles, vil din IP-adresse tas med i e-posten om tilbakestilling av passord. 

Hvor lenge vi oppbevarer opplysninger om deg 

Hvis du legger igjen en kommentar, blir kommentaren og informasjon om kommentaren lagret på ubestemt tid. Dette er for at vi kan gjenkjenne oppfølgingskommentarer og godkjenne dem automatisk i stedet for å legge dem i en kø der de må godkjennes manuelt av en redaktør. For brukere som registrerer seg på dette nettstedet (dersom denne muligheten eksisterer), lagres det også personopplysninger som de oppgir i brukerprofilen sin. Alle brukere kan se, redigere og slette sine egne personopplysninger når som helst (bortsett fra brukernavn). Nettstedets administratorer kan også se og redigere denne informasjonen. 

Rettighetene dine når det gjelder opplysninger om deg 

Hvis du har en konto på dette nettstedet eller har lagt igjen kommentarer, kan du be om å få en eksportfil som inneholder personopplysningene vi har om deg. Dette omfatter all data du har gitt oss. Du kan også be om at vi sletter alle personopplysninger vi har om deg. Dette omfatter ikke opplysninger vi er pålagt å lagre av administrative, juridiske eller sikkerhetsmessige årsaker.