Om oss og historia vår

Om oss

AiR-klinikk har status som landsdekkande helseinstitusjon i spesialisthelsetenesta og er ein del av Rehabiliteringssenteret AiR as – ein privat ideell organisasjon (non-profit) som består av einingane AiR-klinikk og Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsrettet rehabilitering. Senteret vart etablert i 1986 og har sidan oppstarten vore leiande innan fagfeltet arbeidsretta rehabilitering. 

Deltakarane våre blir fylgd opp av eit tverrfagleg team beståande av lege, arbeidskonsulent/sosionom, psykolog/samtaleterapeut, fysioterapeut og idrettspedagog. Vi har lang erfaring med mange ulike diagnosegrupper som muskel- og skjelettplager, lettare psykiske lidingar, samansette plager der utmatting er eit av dei mest dominerande symptoma, revmatiske lidingar, hjarte- og karsjukdommar og lungesjukdommar. På grunnlag av vår breie erfaring tilbyr AiR-klinikk rehabiliteringsprogram tilpassa behov hjå ulike pasientgrupper. 

Forsking og fagutvikling (FoU)

FoU er i ei oppstartsfase som eigen eining i AiR-klinikk. Mål for FoU er å bidra til å sikre høg kvalitet på rehabiliteringstenestene. FoU er involvert i gjennomføring av brukarkartlegging, dokumentasjon og rapportering av resultat, og deltek i forskingsprosjekt som vert gjennomført ved Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsrettet rehabilitering.

Internasjonalt godkjent klinikk

Styret for Rehabiliteringssenteret AiR er akkreditert etter CARF sin standard Governance Standard Applied (2022-2024). CARF godkjenner/akkrediterer verksemder innan helse og rehabilitering og det arbeidet institusjonen gjere, både i høve til den praksisen som allereie er etablert og fokuset for å stadig bli betre.

Historia vår

Rehabiliteringssenteret AiR er landets leiande senter for arbeidsretta rehabilitering. Vi ser helse og arbeid i samanheng. Det har vi gjort heilt sidan starten. 

Industriens Beitostølen

Den første pasienten kom til Rauland i 1986. Den gongen var det slitne industriarbeidarar frå Grenland, som bedriftshelsetenesta ikkje hadde tilstrekkeleg tilbod til, som kom. Det var for det meste menn med muskel- og skjelettplager. Ideen var at fysisk aktivitet og frisk fjelluft skulle hjelpe. AiR var eit slags industriens Beitostølen.

Frå diagnosar til ressursar og muligheiter

Mot slutten av 1990-talet var det om lag like mange kvinner som menn som kom til oss. Plagene var meir samansette, både fysiske og lettare psykiske. Vi begynte å bli meir opptekne av ressursar og muligheiter hos brukarane våre, og mindre av diagnosar og problem. Fellesnevnar for brukarane var at dei hadde arbeid som mål, ikkje plager og sjukdomar. Det biopsykososiale perspektivet, der vi ser heile mennesket i samanheng, vart styrka.

Frå individ til gruppe

På denne tida starta vi med gruppevise inntak. Ikkje fordi det var rasjonelt, men fordi vi meiner at grupper er verksame. Å vere del av ei gruppe gjer at du får sosial trening, eit fellesskap som kan vare også etter opphaldet og trygge meistringsarenaer. Då fekk vi også vår første psykolog. I 2020 var 70% av deltakarane kvinner, med samansette diagnosar: Lettare psykiske plager, smerter og muskel- og skjelettplager. Gjennomsnittsalderen var 47 år.

CFS/ME

Frå 2014 starta vi også opp eit tilbod retta særskilt mot deltakarar med milde CFS/ME-diagnosar. Her er målet om arbeid nedtona. Tilbodet bygger på dei same elementa som vi brukar i arbeidsretta rehabilitering. Vi løfter fram ressursar og muligheiter og bidrar til at deltakarane kan meistre liva sine.

UngRehab

Frå 2021 starta senteret med eit tilbod retta særleg mot unge vaksne (18-30 år). Vi ser at arbeidsretta rehabilitering kan hjelpe mange unge vaksne som fell ut av, eller ikkje kjem inn i, arbeidsliv og utdanning. Kjenneteikn ved denne gruppa er gjerne manglande erfaring med arbeidslivet, mangel på struktur i kvardagen, helseutfordringar knytt til kosthald og fysisk aktivitet.

Avdeling i Oslo

Frå 2022 startar AiR opp med eit dagtilbod i Oslo. Det er særleg for deltakarar som ikkje har behov for å kome bort, men som kan finne vegene tilbake til arbeid eller utdanning med enklare rehabilitering. Med dette har AiR eit tilbod til fleire typar deltakarar i ulike delar av sjukefråveret.

Eigd av arbeidslivet

AiR er eigd av partane i arbeidslivet, fleire bedrifter, fagforeiningar og kommunar. Dette sikrar at vi utviklar tilbod det er bruk for. Vi leverer tenestene våre etter avtale med Helse Sør-Øst. AiR as er eit ideelt non-profit selskap. Det er ingen eigarar som kan ta utbyte. Alt blir brukt til å utvikle gode tilbod for å løyse viktige samfunnsoppdrag.

Personvernerklæring

Hvem vi er

Vår nettstedsadresse er: https://rehabilitering.no 

Kommentarer 

Når besøkende legger inn kommentarer på siden, lagres informasjonen gitt inn i kommentarskjemaet i tillegg til IP-adressen til den besøkende og den besøkendes nettleserversjon. Dette gjøres for å bidra til å unngå useriøse kommentarer. En anonym tekststreng generert på grunnlag av e-postadressen din (også kalt en «hash») kan bli sendt til tjenesten Gravatar for å undersøke om du har en konto der. Personvernerklæringen til Gravatar ligger her: https://automattic.com/privacy/. Etter at kommentaren din er blitt godkjent, vil profilbildet ditt være synlig for hvem som helst i forbindelse med kommentaren din. 

Informasjonskapsler 

Hvis du legger inn en kommentar på dette nettstedet, kan du be oss om å huske navn, e-post og nettsted. Denne informasjonen lagres i en informasjonskapsel og er der for å gjøre ting lettere for deg. Du trenger da ikke å gi inn denne informasjonen på nytt neste gang du legger inn en kommentar. Disse informasjonskapslene utløper etter ett år. Om du besøker vår innloggingsside, vil vi opprette en midlertidig informasjonskapsel for å avgjøre om nettleseren din aksepterer informasjonskapsler. Denne informasjonskapselen inneholder ingen personopplysninger og forsvinner så snart du lukker nettleseren din. Når du logger deg inn, blir det opprettet informasjonskapsler som lagrer innloggingsinformasjonen din og valg du har tatt når det gjelder hvordan innhold skal vises. Informasjonskapsler med innloggingsinformasjon utløper etter to dager, mens de med visningsvalg varer i ett år. Hvis du krysser av for &lauot;Husk meg»t;, vil innloggingsinformasjonen din oppbevares i to uker. Hvis du logger deg ut av kontoen din, vil disse informasjonskapslene forsvinne.

Innebygd innhold fra andre nettsteder 

Artikler på denne siden kan inkludere innebygd innhold (f.eks. videoer, bilder, artikler osv.). Innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om den besøkende hadde besøkt nettstedet som det innebygde innholdet kommer fra. Disse nettstedene kan samle inn opplysninger om deg, bruke informasjonskapsler, bygge inn sporingssystemer fra tredjeparter og overvåke hva du gjør via dette innebygde innholdet. Dette omfatter også sporing av handlingene dine via det innebygde innholdet dersom du har en konto og er logget inn på nettstedet. 

Hvem vi deler dine opplysninger med 

Om du ber om at passordet tilbakestilles, vil din IP-adresse tas med i e-posten om tilbakestilling av passord. 

Hvor lenge vi oppbevarer opplysninger om deg 

Hvis du legger igjen en kommentar, blir kommentaren og informasjon om kommentaren lagret på ubestemt tid. Dette er for at vi kan gjenkjenne oppfølgingskommentarer og godkjenne dem automatisk i stedet for å legge dem i en kø der de må godkjennes manuelt av en redaktør. For brukere som registrerer seg på dette nettstedet (dersom denne muligheten eksisterer), lagres det også personopplysninger som de oppgir i brukerprofilen sin. Alle brukere kan se, redigere og slette sine egne personopplysninger når som helst (bortsett fra brukernavn). Nettstedets administratorer kan også se og redigere denne informasjonen. 

Rettighetene dine når det gjelder opplysninger om deg 

Hvis du har en konto på dette nettstedet eller har lagt igjen kommentarer, kan du be om å få en eksportfil som inneholder personopplysningene vi har om deg. Dette omfatter all data du har gitt oss. Du kan også be om at vi sletter alle personopplysninger vi har om deg. Dette omfatter ikke opplysninger vi er pålagt å lagre av administrative, juridiske eller sikkerhetsmessige årsaker.