I løpet av hausten 2017 står 16 nye og spennande utleige-einingar for tilsette hjå Rehabiliteringssenteret AiR klare for innflytting. Leverandør er det innovative og nyskapande byggfirmaet bECOs.

Einingane blir sette opp i bustadfeltet Krontveit på Rauland, og består av både leilegheitar og einebustadar, samt eit felleshus for «shared living». Husa er arkitektteikna og produsert i massivtre, garanterert fritt for helse- og miljøskadelege kjemikaliar og avgasing og bygd opp av bygningsmodular som halverer klimagasutslipp og energibruk.