Promo Slideshow

Intervju med Margaretha

 Margaretha Swedin Falck har vært deltaker ved Rehabiliteringssenteret AiR, og vi har tatt en prat med henne om oppholdet, og livet før og etter. margaretha_portrett.jpg