Promo Slideshow

Kartleggings- og vurderingsopphald 8 døgn

Vi har kort ventetid på kartleggings- og vurderingsopphald 8 døgn. Programmet rettar seg mot personar som er sjukemeldte eller som står i fare å bli det. Målet med opphaldet er å kartlegge funksjon og bistå deltakaren i å lage og forankre mål og planar for arbeidsdeltaking.